Menu Sluiten

Natuur

Nationaal Park De Weerribben – Wieden

Geschiedenis:
Tot 1920 werd er in De Weeribben gebied turf gewonnen. Nadat het turf gestoken was, moest dit drogen op de zogenaamde ‘ribben’, smalle stroken land die met opzet hiervoor gespaard werden (legakkers). Soms sloegen deze ribben weg bij slecht weer, zo ontstonden de Wieden. Omdat het meeste turf gestoken was, ging men daarna over op de winning van het riet. Toen in 1919 een gemaal gebouwd werd begon een proces van verdroging. Zo ontstond het laagveenmoeras, met zijn rietlanden, hooilanden en moerasbossen en open water.

Het Nationaal Park De Weerribben is een 35 km groot park in Nederland, dat grotendeels in handen is van Staatsbosbeheer. Het nationale park is op 17 januari 2007 uitgebreid met het gebied De Wieden dat ten zuiden ervan ligt en grotendeels in handen is van Natuurmonumenten.
Het vormt daarmee samen het Nationale Park Weerribben – Wieden dat 100 km groot is. Tezamen zijn zij een van de belangrijkste moerasgebieden van Europa.

Rottige Meente;

Tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger ligt natuurreservaat de Rottige Meente. Samen met de Brandemeer is dit gebied een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur in Zuid-Friesland. De Rottige Meente en de Brandemeer zijn ontstaan door turfwinning in de 19e en 20e eeuw. Grote delen zijn vergraven tot petgaten en legakkers. Het huidige reservaat heeft hieraan zijn typische vorm te danken.

Door de combinatie van water en droge plekken kent de Rottige Meente vele bijzondere leefgebiedjes. Zo zijn hier bloemrijke graslandjes, trilvenen en veenmosrietlanden. Het is een geschikt leefgebied voor de otter. Wellicht dat dit dier hier ooit nog eens terugkeert. In 2002 zijn de eerste otters in de nabijgelegen Weerribben uitgezet.